איור ‭3.17‬ מעגל מיישר גל עם עומס התנגדותי טהור בשני מצבים קיצוניים של מתח הפוך מרבי