איור ‭3.16‬ צורות הגלים הנוצרות במיישר גל שלם עם עומס התנגדותי