איור ‭3.15‬ מעגל חשמלי המתאר את המצב במחצית השנייה של המחזור של המעגל