איור ‭3.14‬ מעגל חשמלי המתאר את המצב במחצית הראשונה של המחזור