איור ‭3.13‬ מעגל חשמלי של מיישר דו-דרכי עם שנאי בעל סנף מרכזי