3.3.1 מיישר דו-דרכי עם שנאי בעל סנף מרכזי עם עומס R

באיור 3 . 13 מוצג תרשים סכמתי של מיישר דו-דרכי עם שנאי בעל סנף מרכזי . לצורך הסבר פעולת המעגל נניח שהדיודות אידיאליות . כאשר מקור המתח , , SV חיובי , המתחים בליפופים השיניוניים של השנאי , , V s חיוביים , כלומר המתח בנקודה a גבוה יותר מהמתח בנקודה , b והמתח בנקודה b גבוה יותר מהמתח בנקודה . c במצב הזה , הדיודה D 1 מוליכה והדיודה D 2 בקטעון ואינה מוליכה . באיור 3 . 14 מוצג תיאור סכמתי של המעגל במחצית הראשונה של המחזור . באיור 3 . 14 ניתן להבחין שהזרם DI 1 זהה לזרם הזורם דרך נגד העומס . על נגד העומס , , R מתפתח המתח : v 0 ( t ) = DI 1 ( t ) R שהוא מתח חיובי . כאשר קוטביות מקור המתח שלילית ( במחצית השנייה של המחזור , ( המתחים בליפופים השיניוניים של השנאי , , V s שליליים , כלומר , המתח בנקודה c גבוה יותר מן המתח בנקודה b והמתח בנקודה b גבוה מן המתח בנקודה . a במצב הזה הדיודה D 1 נמצאת בקטעון והדיודה D 2 מוליכה , כפי שמוצג באיור . 3 . 15 באיור 3 . 15 ניתן להבחין שגם במחצית השנייה של גל המתח , הזרם הזורם דרך נגד העומס , , R הזהה לזרם הזורם דרך הדיודה , D 2 והמתח על העומס הוא מתח חיובי : v 0 (...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה