3.3 מיישרים דו-דרכים חד-מופעיים

בעתת יישור חד-דרכי חד-מופעי מנצלים רק את מחצית המחזור של גל המבוא . כתוצאה מכך מתקבל במוצא גל בעל אדווה גבוהה , יחסית , והמעגל פועל ביעילות נמוכה . על-ידי שימוש במיישרים דו-דרכיים ( מישר גל-מלא ) ניתן להקטין את האדווה . מיישרים אלה יעילים יותר ממישרים חד-דרכיים . המתחים והזרמים הממוצעים הקיימים בהם גבוהים יותר מאשר במיישר חד-דרכי והאדווה בהם קטנה יותר מאשר במיישרים חד-דרכיים חד-מופעיים . קיימים שני סוגים של מיישרים דו-דרכיים חד-מופעיים : מיישר דו-דרכי המורכב משתי דיודות ומשנאי בעל סנף מרכזי . מיישר גשר – מיישר דו-דרכי הבנוי מארבע דיודות ( גשר דיודות – גשר גרץ . ( יצרנים מעדיפים להשתמש במיישר גשר בגלל פשטותו ומחירו הזול . בסעיף זה ננתח את אופן הפעולה של שני סוגי המיישרים , ונשווה בין תכונותיהם .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה