3.2.4 מיישר חד-דרכי עם עומס RE

הערך היעיל של הזרם נתון על-ידי הביטוי : במעגל זה המתח ההפוך , שהדיודה צריכה לעמוד בו , גבוה . במקרה הקיצוני , כאשר מתח המבוא מגיע לערכו המזערי , , V- מפל המתח על הדיודה הוא , DV = V- -m E כלומר מתח הגבוה ממתח המקור . צורות הגלים במעגל מוצגות באיור . 3 . 12 דוגמה 3 . 3 במטען , המופיע במעגל שבאיור , 3 . 11 נתון , E = 12 V , R = 10 : והטעינה נעשית על-ידי מקור מתח V ( t ) = 2 230 sin ( 2 p 50 t ) p יחס ליפופיםה בשנאי הוא . 10 : 1 חשב את : זווית ההולכה של הדיודה , הערך הממוצע של הזרם , הערך היעיל של הזרם , המתח ההפוך שהדיודה צריכה לעמוד בו ואת יחס ההעברה . פתרון א . מתח המבוא למעגל ( המתח בהדקי הליפוף השיניוני ) הוא :  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה