איור ‭3.10‬ צורות גלים במיישר חד-דרכי עם עומס RL ודיודת תנופה כאשר ‭L >> R‬