איור ‭3.9‬ צורות הגלים במעגל של מיישר חד-דרכי עם עומס RL ודיודת תנופה