איור ‭3.8‬ תרשים סכמתי של מיישר חד-דרכי עם עומס RL ודיודת תנופה