3.2.3 מיישר חד-דרכי עם עומס RL ודיודת תנופה

הזרם במיישר עם עומס RL אינו רציף , דבר שאינו רצוי מכיוון שהוא גורם להגדלת מרכיב החילופין במתח המוצא . כדי ליצור זרם רציף במעגל כזה ניתן לחבר במקביל לעומס דיודת תנופה , ( Freewheeling Diode ) כמסורטט באיור : 3 . 8 דיודה תנופה D מונעת הופעה של מתח שלילי במוצא המעגל בדרך הבאה : כאשר הקוטביות של מתח המוצא עומדת להשתנות , ממתח חיובי למתח שלילי , הדיודה D מתחילה להוליך ומאלצת מתח אפס במוצא . בעת שדיודת התנופה מוליכה , הדיודה D אינה מוליכה . דיודת התנופה מאפשרת את המשך זרימת הזרם בסליל באותה מגמה ומונעת מהזרם בעומס להתאפס . שינוי זה משפר ( מקטין ) את הגליות של מתח במוצא , כלומר מקטין את מרכיב החילופין . באיור 3 . 9 מוצגות צורות הגלים במעגל : 2 רשות התהליך שבו הפסקת הזרם בדיודה D גורמת לזרימת זרם בדיודה FWD נקרא קומוטציה , ( Commutation ) חילוף . הזרם בעומס יכול להיות רציף , או לא רציף , בהתאם לקבוע הזמן של העומס . L כאשר , R >> L קבוע הזמן , , = קטן , והזרם לא רציף ; כאשר , R << L קבוע הזמן גדול והזרם R רציף . ניתן להבחין , איור , 3 . 9 שצורת מתח המוצא זהה לצורת מתח מוצא עם עומס התנגדותי , R ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה