איור ‭3.7‬ צורות גלים במעגל של מיישר חד-דרכי עם עומס RL