איור ‭3.6‬ המתח על הסליל עבור זרם במגמת עלייה (א) וזרם במגמת ירידה ‭(ב)‬