איור ‭3.5‬ תרשים סכמתי של מיישר חד-דרכי חד-מופעי עם עומס RL