3.2.2 מיישר חד-דרכי עם עומס RL

העומסים המחוברים למיישרים במעגלי הספק אינם , בדרך כלל , התנגדותיים טהורים . עומסים מעשיים במעגלי הספק הם עומסים המורכבים מהתנגדות והשראות , כדוגמת מנוע , ולעיתים מקורות של מתח ישר שקוטביות חיבורם למעגל הפוכה למגמת המתח הישר הנוצר במוצא , כמו , לדוגמה , במטען מצברים . גם עבור עומס התנגדותי טהור ניתן לפעמים להוסיף למעגל סליל כדי להקטין את ההרמוניות של מתח החילופין הנותר לאחר היישור . הסליל מנחית אותות ( הרמוניות ) בתדרים גבוהים ומקטין את מתח החילופין במוצא . ננתח את הפעולה של מיישר חד-דרכי חד-מופעי עם עומס . RL מעגל מיישר כזה מוצג באיור . 3 . 5 1 רשות כאשר מתח השיניוני , , V מתחיל לעלות , הדיודה מתחילה להוליך ומתח המוצא ( המתח על העומס ( RL זהה למתח . V s בזמן ההולכה נאגרת בסליל אנרגיה . ההשראות הסליל גורמת לכך שהזרם במעגל מפגר אחרי המתח . ברגע שהזרם מגיע לערכו המרבי , מתח המוצא נמצא במגמת ירידה . ברגע שהמתח מגיע לערכו המרבי ומתחיל לרדת , עוצמת הזרם במעגל מתחילה לרדת . כאשר מתח המקור מגיע לאפס ( במחצית המחזור , ( הזרם עדיין חיובי , וממשיך לזרום , גם כאשר הקוטביות של המתח מתהפכת ( מתח שלי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה