איור ‭3.4‬ צורות גלים במיישר חד-דרכי עם עומס התנגדותי