איור ‭3.3‬ תרשים סכמתי של מיישר חד-דרכי עם עומס התנגדותי