3.2.1 מיישר חד-דרכי עם עומס התנגדותי טהור

באיור 3 . 3 מוצג מעגל חשמלי של מיישר חד-דרכי עם עומס התנגדותי . בהנחה שהמתח בליפוף השיניוני של השנאי הוא גל סינוס בעל משרעת מרבית , Vm כלומר , . V s ( max ) = V m ( 2-3 ) sv ( t ) = V sin ( 2 ftp ) כאשר f איה התדירות של המתח במבוא לשנאי . בארץ ותריתדה איה . 50 Hz במחצית הראשונה של המחזור מתח המבוא חיובי , המתח באנודה של הדיודה גבוה מן המתח בקטודה והדיודה בממתח קדמי ומוליכה . בהנחה שמפל המתח על הדיודה זניח , מתח המבוא מועבר כולו לעומס . במחצית השנייה של המחזור מתח המבוא שלילי , והדיודה נמצאת במ ִ מתח אחורי . במצב הזה הדיודה אינה מוליכה ובמעגל זורם זרם רוויה אחורי ( זרם זליגה ) השואף לאפס . היות , שלמעשה , לא זורם דרך העומס R כל זרם , אין מפל מתח על העומס , וכל המתח נופל על הדיודה , הנמצאת בקטעון ( התנגדותה גבוהה מאוד . ( מאחר שהמתח האחורי המרבי שנופל על הדיודה הוא , V- m יש לבחור , כדי שהמעגל יפעל כראוי , דיודה בעלת PIV גדול מן המתח . V m באיור 3 . 4 מוצגות צורות גלים במבוא , במוצא ועל הדיודה של מיישר חד-דרכי .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה