3.1 מבוא

המתח המסופק על-ידי חברות החשמל בארץ ובעולם הוא מתח חילופין סינוסיאדלי . המתח המסופק בארץ הוא בעל ערך יעיל ( אפקטיבי ) של 230 V ותדר . 50 Hz זמן המחזור של מתח הרשת הוא . T = 20 msec המשרעת המקורבת של המתח היא : 2 = 230 × 2 = 325 . 3 V = ( 3-1 ) VV max eff צורת הגל של המתח המסופק ידי-על חברת החשמל בארץ מוצגת באיור . 3 . 1 מכשירים אלקטרוניים פועלים באמצעות מתח ישר . ( DC ) במכשירים קטנים , כמו נגני , MP 3 נגני תקליטורים ניידים , טלפונים ניידים ומכשירים זעירים נוספים ניזונים מסוללות . מכשירים גדולים יותר , כמו מערכות שמע , טלוויזיות ומחשבים , צורכים זרם משמעותי יותר / לפיכך לא ניתן , לאורך זמן , להזין אותם באמצעות סוללות . לשם הפעלתם של המכשירים אלה מותקנים במכשירים האלה ספקי כוח . הספקים מקטינים את המתח המסופק מחברת החשמל ומישרים אותו . רוב המכשירים האלקטרונים דורשים לשם פעולתם מתחים נמוכים . 20 מ-V להקטנת המתח משתמשים , במקרים רבים , בשנאי , שצד הליפוף הראשוני שלו מחובר למתח הרשת ובהדקי הליפוף המשני מתקבל מתח חילופין נמוך יותר – בהתאם ליחס ההשנאה של השנאי . מערכת יישור ממירה את המתח החיל...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה