פרק 3 מיישרים חד-מופעיים לא מבוקרים

מטרות לימודיות בתום לימוד הפרק הזה הלומד : ידע להסביר את אופן הפעולה של מיישר חד-מופעי ( חד-פאזי ) חד-דרכי לא מבוקר , עם עומס R ( עומס המורכב מנגד בלבד , ( עומס RL ( עומס המורכב מנגד R והשראות ( L ועומס RLE ( עומס המורכב מנגד , R השראות L וסוללה – E כדוגמת עומס של מטען סוללות , ( לסרטט אותו ואת צורות הגלים שהוא מפיק , ולבצע חישובים . ידע להסביר את תפקידה של דיודת תנופה . ידע להסביר את אופן הפעולה של מיישר חד-מופעי ( חד-פאזי ) דו-דרכי , עם עומס R ( עומס המורכב מנגד בלבד , ( עומס RL ( עומס המורכב מנגד R והשראות ( L ועומס RLE ( עומס המורכב מנגד , R השראות L וסוללה – E כדוגמת עומס של מטען סוללות ) ועם שתי דיודות ושנאי בעל סנף אמצעי , לסרטט אותו ואת צורות הגלים במעגל , ולבצע חישובים . עם עומס R ( עומס המורכב מנגד בלבד , ( עומס RL ( עומס המורכב מנגד R והשראות ( L ועומס RLE ( עומס המורכב מנגד , R השראות L וסוללה – E כדוגמת עומס של מטען סוללות ) בשיטת גשר , ולסרטט אותו ואת צורת הגלים במעגל . יכיר את היתרונות ואת החסרונות של מיישר חד-דרכי ושל מיישר דו-דרכי . ידע להשוות בין הביצועים של מיישרים ד...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה