שאלות סיכום

שאלה 2 . 1 בדיודת סיליקון הפועלת בטמפרטורה של 25 ! C ידוע כי . DV = 0 . 8 V , SI = 10 nA מהו הזרם שזורם דרך הדיודה ? שאלה 2 . 2 המתח על דיודת הספק הוא , 1 V כאשר זורם דרכה זרם . 100 A הדיודה פועלת בטמפרטורה של , 25 ! C ונתון כי . SI = 10 nA חשב את מקדם של הדיודה . שאלה 2 . 3 ( רשות ) כדי להגדיל את מתח הפריצה האחורי של מעגל מחברים בטור שתי דיודות . האופיינים של הדיודות ( בממתח אחורי , ( נתונים באיור : 2 . 17 דרך הדיודות נמדד זרם . DI = 1- mA המתח המזין את המעגל הוא מתח סינוסי במשרעת של . 1500 V חשב את התנגדות של הנגד שיש לחבר במקביל לכל אחת מהדיודות , כך שהמתח האחורי על כל אחת מהדיודות לא יהיה גדול 55 % מ- מהמתח הפוך המרבי הכולל . חשב את הזרם שזורם דרך הנגדים ואת ההספק המתפזר בהם . שאלה 2 . 4 ( רשות ) כדי לאפשר לזרם גדול יותר לזרום במעגל מחברים שתי דיודות במקביל . האופיינים של הדיודות האלה מוצגים באיור : 2 . 18 א . ידוע שהזרם הכללי במעגל הוא 150 A חשב את ההתנגדות של הנגדים שיש לחבר בטור לדיודות כדי שהזרם המרבי דרך דיודה מסוימת לא יעלה על . 80 A ב . חשב את ההספק המתפזר בנגדים .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה