2.7.3 פרמטרים נוספים

סימון המאפיין תיאור המאפיין dV הקצב המרבי של שינוי המתח . dt קיבול הדיודה . הקיבול המרבי של הדיודה כאשר הממתח הוא אפס . C ככל שהמתח ההפוך גבוה יותר כך הקיבול של הדיודה קטן יותר . נוסף על המאפיינים השונים , היצרן מצרף גרפים שונים המתארים תלות המאפיינים בטמפרטורה , זרם עבודה , ממתח קדמי וממתח אחורי ועוד .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה