2.7.2 מאפיינים טרמיים (Thermal Parameters)

בטבלה שלפניך מפורטים הפרמטרים הטרמיים של דיודות הספק . סימון המאפיין תיאור המאפיין CT הטמפרטורה המרבית של מארז הדיודה . JT הטמפרטורה המרבית של הצומת . היצרן מציין תחום טמפרטורות . גם טמפרטורות נמוכות מאד ( מתחת ( ל-0 עלולות לגרום נזק לרכיב . ST תחום הטמפרטורות שבהן אפשר לאחסן את הדיודה . JC ההתנגדות הטרמית . חלק מהיצרנים מציינים את ההתנגדות הטרמית בין הצומת ובין גוף קירור .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה