2.7.1 ערכים חשמליים מרביים (Absolute Rating Values)

יצרנים של רכיבים אלקטרוניים מציינים את הערכים המרביים של המתח , הזרם והטמפרטורה שבהם הרכיב מתוכנן לעמוד , ללא חשש לנזק . הזרם והמתח נתונים תמיד בטמפרטורת סביבה של . 25 ! C כאשר טמפרטורת הסביבה גבוהה יותר , הערכים המרביים של המתח והזרם קטנים יותר . בטבלה שלפניך מפורטים המאפיינים שמבטאים את הערכים המרביים של דיודות הספק . סימון המאפיין תיאור המאפיין RRMV או מתח שיא אחורי מחזורי . המחזור מתייחס בדרך-כלל לתדר 50 Hz PIV או . 60 Hz משמעות הסימון . Peak Inverse Voltage – PIV RMSV מתח שיא פעמי-חד . ערך פעמי-חד יכולש לחזור על עצמו כלב מספר דקות . RV מתח אחורי אפקטיבי . FV מתח קדמי מרבי ( רציף . ( FI ( AV ) m זרםה קדמיה מרביה ממוצעה שיכול לזרום דרך הדיודה . RRMI הזרם האחורי המחזורי המרבי שהדיודה יכולה לעמוד בו . היצרן מציין את משך הזמן ואת התדר . FI ( rms ) זרם קדמי מרבי אפקטיבי . FSMI זרם קדמי חד-פעמי . הערך המרבי של דופק זרם שיכול לזרום דרך הדיודה במשך זמן נתון ( בדרך-כלל , ( 10 msec בלי לגרום נזק . חשיבות מאפיין זה היא במצבי קצר . RI זרם אחורי חד-פעמי . הזרם האחורי המרבי שיכול לזרום דרך הדיוד...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה