איור ‭2.16‬ גופי קירור אופייניים, וערכי ההתנגדות הטרמית שלהם