איור ‭2.15‬ הדמיה של פיזור חום ברכיב אלקטרוני – עם ובלי גוף קירור – באמצעות מעגלים חשמליים