איור ‭2.14‬ תיאור סכמתי של מעבר חום בין צומת וסביבה של רכיב אלקטרוני