איור ‭2.12‬ חיבור דיודות במקביל והשוואת זרמים על-ידי הוספת נגדים