איור ‭2.11‬ שתי דיודות מחוברות במקביל עם נגדים טוריים להגבלת זרם