איור ‭2.9‬ אופיינים של שתי דיודות המחוברות ביניהן בטור – ממתח אחורי