איור ‭2.8‬ הוספת נגדים וקבלים לאיזון מפלי המתח וחלוקת המתחים בחיבור טורי של שתי דיודות