איור ‭2.6‬ אופיין אחורי של שתי דיודות בעלות מספר קטלוגי זהה השונות זו מזו במאפיינים מסוימים של תהליך הייצור