2.4 חיבור דיודות בטור

באיור 2 . 5 מוצג חיבור בטור של שתי דיודות . באופן תיאורטי , המתח האחורי , , V שווה למתח האחורי , . V מעשית , בגלל ההשפעה של פרמטרים שונים בייצור של דיודות , זרם הרוויה האחורי של דיודות שונות אינו שווה , לכן מפלי המתח עליהן אינם זהים : מפל המתח על דיודה בעלת זרם רוויה אחורי מסוים , גבוה מזה שנופל על דיודה בעלת זרם רוויה גדול יותר . באיור 2 . 6 מוצגים האופיינים של שתי דיודות הספק בעלות אותו מספר קטלוגי , השונות זו מזו בתכונותיהן בגלל שוני במאפיינים מסוימים בתהליך הייצור שלהן . הזרם הזורם בדיודות באיור 2 . 6 זהה , שכן הן מחוברות ביניהן בחיבור טורי , אבל אפשר לראות , על-פי האופיינים של הדיודות , שזרם I גורם למפל מתח V בדיודה ראשונה ולמפל מתח V בדיודה השנייה . פותרים את הבעיה הזאת על-ידי הוספה של נגדים זהים במקביל לדיודות , כפי שמוצג באיור . 2 . 7 מבטאים את הוספת הנגדים באמצעות המשוואות : פיזור ההספק בנגד R מחושב על-ידי המשוואה : RP = RI 1 R + RI 2 R את הפרת האיזון בחלוקת המתחים בין שתי הדיודות , כאשר מתרחשות תופעות מעבר , ניתן למנוע על-ידי חיבור של קבל במקביל לכל דיודה , כפי שמוצג באיור . ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה