2.3.1 דיודות הספק רגילות

זמן ההתאוששות האופייני של דיודות הספק רגילות הוא . 25 5 sec כאשר משתמשים בדיודות כאלה במיישרים שבהם תדר העבודה הוא 50 Hz או , 60 Hz ההשפעה של זמן התאוששות , מסדר גודל של מיקרו-שניות , על פעולת המערכת- זניחה . התדירות המרבית שבה אפשר להשתמש בדיודות מסוג זה הוא . 1 kHz דיודות הספק רגילות יכולות להעביר זרמים של אלפי אמפרים , ולעמוד במתחים אחוריים המגיעים לאלפי וולטים .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה