איור ‭2.4‬ אופייני הזרם בדיודה כפונקציה של הזמן בעת היפוך הממתח בדיודה