2.3 אופיינים דינמיים של דיודת הספק

עד כה תיארנו את האופיינים הסטטיים של דיודת הספק . בעת המיתוג , מתרחשת בדיודות תופעת מעבר שיוצרת בדיודה זרם רגעי בכיוון ההפוך לכיוון ההולכה . בזמן שהדיודה נמצאת בממתח קדמי , עוברים דרך הצומת pn נושאי מטען רוב ונושאי מטען מיעוט , כלומר , אלקטרונים נעים מאזור n לאזור p וחורים – מאזור p לאזור . n כאשר הופכים את הקוטביות של הממתח , נמצאים באזור n של הרכיב חורים , המהווים נושאי מיעוט באזור זה , הנמצאים בדרכם לקטודה . באזור p נמצאים אלקטרונים , המהווים באזור זה נושאי מיעוט , הנמצאים בדרכם לאנודה . בממתח הפוך זורם בדיודה זרם זליגה , המורכב מנושאי מיעוט . הזרם הנוצר זורם בכיוון ההפוך , כלומר מהקטודה לאנודה , כפי שמוצג באיור . 2 . 3 זמן קצר לאחר היפוך הקוטביות , יתרחש תהליך איחוד ( רקומבינציה ) של המטענים , ומטענים מנוגדי סימן ייעלמו . הזמן שבמהלכו קטן הזרם מ- 25 % מערכו השלילי הרגעי הנמוך ביותר , I rr עד לזרם השלילי הנמוך ביותר , ושב ועולה שוב עד ל- 25 % מערכו השלילי הרגעי הנמוך ביותר , נקרא זמן התאוששות . ( t – recovery time ) באיור 2 . 4 מוצגים שני אופיינים של הזרם בדיודה כפונקציה של הזמן לאח...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה