איור ‭2.1‬ א. סימון של דיודה ב. מבנה סכמתי של מוליך למחצה