פרק 2 דיודות הספק

מטרות לימודיות בתום לימוד הפרק הזה הלומד ידע : לתאר את אופן הפעולה העקרוני של דיודה ודיודת הספק להסביר את האופיינים של דיודה , ולקבוע מהו אזור הפעולה שלה . להסביר מתי נדרש חיבור של דיודות הספק בטור , וחיבור דיודות הספק במקביל . לבצע חישובים מתאימים לתאר את המאפיינים העיקריים של דיודות , בהתבסס דפי היצרן .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה