תשובות לשאלות סיכום

תשובה 1 . 1 א . הנצילות של המעגל תהיה מזערית כאשר התנגדותו של הנגד המשתנה היא . 10 מפל המתח על נגד העומס , , V הוא : ב . ההספק המתפזר בעומס הוא : ההספק המתפזר בנגד המשתנה הוא : והנצילות היא : תשובה 1 . 2 המתח הממוצע על העומס הוא :  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה