איור ‭1.8‬ מעגל עקרוני לבקרת מופע בזרם חילופין סינוסי