איור ‭1.5‬ מערכת הספק עם בקרת הספק באמצעות נגד משתנה