1.2 מה מיוחד באלקטרוניקת הספק לעומת אלקטרוניקה "רגילה"?

כאשר מנתחים את פעולתם של מעגלים אלקטרוניים " רגילים , " כגון מגברים , לא עוסקים בדרך-כלל , בחישובי נצילות . הסיבה לכך היא שההספק המתפתח ברכיבים אלו נמוך מאוד וחשוב שרמת הביצועים שלהם תהיה גבוה , לדוגמה- הגבר , ולא הנצילות שלהם . במעגלי הספק , המיועדים להעברת הספקים בסדרי גודל של kW או , Mw ישנה חשיבות רבה לנצילות גבוהה והפסדים נמוכים . במעגל שהנצילות שלו נמוכה , הספק רב מתפזר ברכיבים האלקטרוניים ואינו מסופק לצרכן . היות וההספק המתפזר הופך לחום , יש להבטיח ששיעורו לא יגיע לעוצמה שבה הוא עלול לפגוע ברכיב האלקטרוני באופן בלתי הפיך . פיזור ההספק ( Power Dissipation ) הוא בעיה הדורשת התייחסות בתחומים רבים , ולא רק בתחום של אלקטרוניקת הספק . אם תתבונן בלוח אם במחשב האישי שלך , תבחין שמעל המעבד מותקנים גוף קירור גדול , ומאוורר שמסחרר את האוויר כדי להבטיח פיזור חום יעיל וכך למנוע התחממות יתר של המעבד . באיור 1 . 2 מוצגת מערכת קירור של המעבד במחשב . אפשר לשלוט , בעזרת שנאי עצמי משתנה – וריאק , שמשנים באופן רציף את מתחו , בהספק המועבר ממקור המתח לעומס . באיור 1 . 3 מוצג שנאי כזה . רכיב אחר המאפש...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה