איור ‭1.1‬ השוואה בין אלקטרוניקת הספק ובין מעגלי בקרה בגוף האדם