1.1 מבוא

בשנים האחרונות אנו עדים לתהליך מואץ של החלפת מערכות אלקטרוניות תקביליות ( אנלוגיות ) במערכות אלקטרוניות ספרתיות המבוקרות באמצעות מיקרו-מחשב ( או מיקרובקר . ( ביישומים שנדרשים בהם זרמים גבוהים ומתחים גבוהים , קיימת האצה , הולכת וגוברת , של פיתוח טכנולוגיות רכיבי הספק חדשים ושיפור התכונות של הרכיבים הקיימים . המושג " אלקטרוניקת הספק " נכנס למילון המקצועי בשנות החמישים של המאה הקודמת , סמוך להמצאת הטריסטור הראשון ( עליו תלמד בהרחבה בהמשך . ( בשנים האחרונות הורחב השימוש באלקטרוניקת ההספק ונוספו יישומים חדשים בתחומים צבאיים , תעשייתיים ואזרחיים . לדוגמה : בקרת תאורה , בקרת חימום , ספקי כוח , דוחפים ( Drivers ) למנועי זרם ישר ולמנועי זרם חילופין , מערכות לניהול הספק חשמלי , מערכות אל פסק , ( UPS ) המרת מתח חילופין למתח ישר ומתח ישר לחילופין . עם התרחבות השימוש באלקטרוניקת הספק גדל מגוון סוגי הרכיבים ופותחו רכיבים אלקטרוניים המסוגלים להעביר זרמים בסדר גודל של אלפי אמפרים ולעמוד במתחים של אלפי וולטים . אלקטרוניקת הספק עוסקת בשימוש ברכיבי הספק אלקטרוניים לבקרת אנרגיה חשמלית במערכות הדורשות הספק...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה