תוכן העניינים

פרק – 1 מבוא לאלקטרוניקת הספק 7 1 . 1 מבוא 7 1 . 2 מה מיוחד באלקטרוניקת הספק ? 8 1 . 3 התחומים האופייניים בהם עוסקת אלקטרוניקת הספק והרכיבים השימושיים בה 15 שאלות סיכום 17 תשובות לשאלות סיכום 18 פרק – 2 דיודות הספק 19 2 . 1 מבוא 21 2 . 2 מבנה ואופינים סטטיים של דיודת הספק 21 2 . 3 אופיינים םדינאמיי של דיודת הספק 24 2 . 3 . 1 דיודות הספק רגילות 27 2 . 3 . 2 דיודות בעלות התאוששות מהירה 27 2 . 3 . 3 דיודת שוטקי 27 2 . 4 חיבור דיודות הספק בטור ( רשות ) 27 2 . 5 חיבור דיודות הספק במקביל ( רשות ) 31 2 . 6 פיזור חום בדיודות הספק ( רשות ) 34 2 . 7 מאפיינים של דיודות הספק 37 2 . 7 . 1 ערכים חשמליים מרביים 38 ( Absolute Rating Values ) 2 . 7 . 2 מאפיינים טרמיים 38 ( Thermal Parameters ) 2 . 7 . 3 מאפיינים נוספים 38 שאלות סיכום 39 תשובות לשאלות סיכום 41 פרק – 3 מיישרים חד-מופעיים לא מבוקרים 43 3 . 1 מבוא 45 3 . 2 מיישרים חד-דרכיים חד-מופעיים 46 3 . 2 . 1 מיישר דרכי-חד עם עומס התנגדותי 46 3 . 2 . 2 מיישר דרכי-חד עם עומס 50 RL 3 . 2 . 3 מיישר דרכי-חד עם עומס RL ודיודת תנופה 53 3 . 2 . 4 מיישר דרכי-...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה