רשימות ביבליוגרפיות

יקרח את-הוכפרים הארה - J T יו .. T "J T I - יו ' ם ) ר' ה לייב , ( 14 רשימות ביבליוגרפיות . ~~ נ \~~ אר נגיבתי נגפםריס ; נ ;) אל .. ( ; ~ כ : ו : ו' לרשימות ביבליוגרפיות אלה מטרה כפולה . ראשית , הו מספקות לקורא מקורות נוספים שבהם יוכל למצוא דיונים מפורטים יותר בנושאים שנדונו בספר . שנית , רצינו להזכיר את המדענים העומדים מאחורי המחקר שעליו סיפרנו , ולהפנות את הקורא לפרסומים המקוריים שבהם הוצגו רעיונותיהם ותוצאות המחקרים שערכו . הסעיף הכללי הנוכחי מספק מידע על אודות ספרים הנוגעים לתחום האלגוריתמיקה כולו , וכו מפרט את השמות ואת המוציאים לאור של כתבי עת ועלונים שבהם מתפרסמים מאמרים העוסקים בכל טווח הנושאים הרלוונטיים לתחום . בהמשך מופיעות רשימות ביבליוגרפיות מפורטות עבור כל פרק . רשימות אלה בנויות כך שמידע כללי על ספרים וכתבי  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה