איור ‭12.4‬ תת-עץ שאותו איו צורך להעריך בשיטת מינימקס