איור ‭12.1‬ מבחן טיןרינג ‭, א)‬ ב ו -ג הס אורי, בועז וגליה)