איור ‭11.5‬ חלןקת קלפים טלפןנית (אנן משתמשים ב- E ןב-ס כקיצןרים ל- Encr ןל- ‭( Decr‬